سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه97/02/20 با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت و ساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 38 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.02.20 بیشتر بخوانید

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم(ص)

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم (ص) شهرستان زرند مورخه97/01/29

نظرات: 0 بازدید شده: 42 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.30 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/01/28 با حضور در محل ساخت مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از چگونگی ساخت جایگاه این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند .

نظرات: 0 بازدید شده: 50 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.29 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبر اعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه 96/12/08 با حضوردر مصلی نماز جمعه از مرحله رنگ امیزی درب و پنجره های این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 38 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.12.09 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبر اعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه96/11/30 با حضوردر محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مرحله جوشکاری وساخت درب وپنجره های این مصلی بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 44 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.12.03 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه 96/10/25 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک درجریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 45 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.26 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه96/10/19 با حضوردر مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 51 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.23 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در مورخه96/010/9 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مرحله ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 40 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.11 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه96/09/28 با حضور در مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل پیشرفت وساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند امور قرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 53 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.03 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه96/09/22 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مرحله دیوار چینی آشپزخانه وساخت محراب این مصلی وهمچنین نصب دوربین برای مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.


نظرات: 0 بازدید شده: 46 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.09.24 بیشتر بخوانید
مجموع 108 پست فعال - 11 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شرکت فراز رایانه  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.