سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه 97/11/28 با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت وساز این مصلی بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 22 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.11.29 بیشتر بخوانید

انجام عملیات کروم بندی پشت بام مصلی پیامبر اعظم(ص)

انجام عملیات کروم بندی پشت بام مصلی پیامبر اعظم(ص)شهرستان زرند مورخه97/11/10

نظرات: 0 بازدید شده: 32 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.11.16 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/09/19 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت وساز این مصلی بازدید و از نزدیک د جریان چگونگی روند پیشرفت امور مصلی قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 37 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.09.19 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/09/07 با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت و ساز این مصلی بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 42 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.09.10 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/09/01 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت وساز این مصلی و مرحله شیب بندی سقف بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 27 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.09.07 بیشتر بخوانید

بازدید مسئولین فولاد زرند ایرانیان ازروند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

جناب آقای مهندس ریاضی مدیرعامل محترم مجتمع فولاد زرند ایرانیان مورخه97/08/10 در معیت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) شهرستان ضمن بازدید از ادامه مراحل ساخت مصلی از نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور ساخت وساز این مصلی قرار رگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 32 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.08.12 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلم والمسلمین ابراهیمی مورخه97/08/6 با حضوردر مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرا گرقتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 34 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.08.05 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه97/02/20 با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت و ساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 80 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.02.20 بیشتر بخوانید

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم(ص)

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم (ص) شهرستان زرند مورخه97/01/29

نظرات: 0 بازدید شده: 80 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.30 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/01/28 با حضور در محل ساخت مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از چگونگی ساخت جایگاه این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند .

نظرات: 0 بازدید شده: 87 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.29 بیشتر بخوانید
مجموع 115 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شرکت فراز رایانه  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.