سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بندر گوغر ودرخت کهنسال

بندر گوغر ودرخت کهنسال 15000 ساله گردو
نظرات: 0 بازدید شده: 906 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

سیه بنوییه رابر و محصول باغی و تولیدات دامی شهرستان

سیه بنوییه رابر و محصول باغی نمونه ودرجه یک در کشور (گردوی بافت) و تولیدات دامی شهرستان

نظرات: 0 بازدید شده: 807 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

سد بافت و میادین شهر

سد بافت و میادین شهر
نظرات: 0 بازدید شده: 705 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

گوغر بافت و بندر گوغر

گوغر بافت و بندر گوغر
نظرات: 2 بازدید شده: 1527 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

کشاورزی دشت آب و صنایع دستی بافت

کشاورزی دشت آب و صنایع دستی بافت ،گلیم بافی و قالی بافی
نظرات: 0 بازدید شده: 494 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

طرنگ گوشک و عشایر در بافت

طرنگ گوشک و عشایر در بافت
نظرات: 0 بازدید شده: 535 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

امامزاده سید مرتضی رابر و مناظر طبیعی روستای گوغر بافت

امامزاده سید مرتضی رابر و مناظر طبیعی روستای گوغر بافت
نظرات: 0 بازدید شده: 1214 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

پرورش ماهی در صد گوغر و آهنگری در رابر

پرورش ماهی در صد گوغر و آهنگری در رابر
نظرات: 0 بازدید شده: 488 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

مناظر طبیعی ارزوئیه و منظره برفی در رابر

مناظر طبیعی ارزوئیه و منظره برفی در رابر
نظرات: 0 بازدید شده: 597 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید

تپه یحیی صوغان و غار جفریز

تپه یحیی صوغان و غار جفریز
نظرات: 0 بازدید شده: 659 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.12 بیشتر بخوانید
مجموع 35 پست فعال - 4 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شرکت فراز رایانه  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.