سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

بخش مركزي بافت در مسير توسعه با افتتاح 56 طرح در هفته دولت سال91


بخش مركزي بافت در مسير توسعه مورخ 91/6/20:افتتاح 56 طرح مختلف در بخش مركزي شهرستان بافت با حضور امام جمعه محترم جناب حاج آقا ابراهيمي،فرماندار محترم جناب آقاي بهروز،نماينده محترم شهرستان هاي بافت رابر و ارزوئيه در مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر منظري،بخشدار محترم جناب آقاي آراسته و ساير مسئولين محلي


http://yascms.ir/uploads/tmpfiles/41.jpg

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدير
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=2928