سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

ديدار با اعضاي جامعه القران با امام جمعه88.6.8


http://yascms.ir/emam/gozaresh/17.jpg


انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدير
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=86