سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

برپایی ایستگاه صلواتی در حاشیه برگزاری نماز جمعه زرند


برپایی ایستگاه صلواتی در حاشیه برگزاری نماز جمعه زرند توسط عوامل و پرسنل تاکسی بیسم 1840 زرند
http://yascms.ir/emam/gozaresh/u1681.jpg

http://yascms.ir/emam/gozaresh/u1682.jpg

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: عرب
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=8608