سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(11)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/28 با حضور در منزل روحانی شهید اکبر حسن زاده...

نظرات: 0 بازدید شده: 458 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.28 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(10)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/28 با حضور در منزل روحانی شهید سدعلیرضا تهامی...

نظرات: 0 بازدید شده: 434 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.28 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(9)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/28 با حضور در منزل روحانی شهید حسین پور حبیبی...

نظرات: 0 بازدید شده: 440 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.28 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(8)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید حسین علیزاده...

نظرات: 0 بازدید شده: 459 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(7)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید اکبر آبرین...

نظرات: 0 بازدید شده: 438 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(6)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید محمد قائم پناه...

نظرات: 0 بازدید شده: 453 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(5)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید محمد حسین عرب زاده...

نظرات: 0 بازدید شده: 448 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(4)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید علی خسروی...

نظرات: 0 بازدید شده: 426 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(3)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید رضا مختاری...

نظرات: 0 بازدید شده: 491 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید

دیدارامام جمعه محترم با خانواده شهدای روحانی شهرستان زرند(2)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در معیت جناب سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه زرند، حجت الاسلام والمسلمین کاشفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه زرندوجناب آقای عرب ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران زرند در مورخه95/02/19 با حضور در منزل طلبه شهید محمد رضا حسن زاده....

نظرات: 0 بازدید شده: 466 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.19 بیشتر بخوانید
مجموع 45 پست فعال - 5 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.