سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی نمازجمعه

بازدید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبراعظم(ص)در مورخه94/01/26


نظرات: 0 بازدید شده: 442 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.01.26 بیشتر بخوانید

بازدیدمهندسین جهاد نصر از مصلی پیامبراعظم(ص) زرند

بازدید جناب آقای مهندس هاشمی وهمکاران محترمشان از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبراعظم (ص)شهرستان زرند باحضور حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم شهرستان زرند درمورخه94/1/15

نظرات: 0 بازدید شده: 447 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.01.17 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی نمازجمعه

بازدید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبراعظم(ص)در مورخه94/01/15

نظرات: 0 بازدید شده: 398 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.01.16 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی نمازجمعه

بازدید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی از روند ساخت وساخت مصلی پیامبراعظم(ص) زرند در مورخه93/12/26

نظرات: 0 بازدید شده: 453 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.12.28 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم ازروند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

بازدید حجت الاسلام و المسلمین علی ابراهیمی امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص) شهرستان زرند مورخه93/12/4

نظرات: 0 بازدید شده: 455 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.12.04 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم ازروند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم (ص) این شهرستان درمورخه93/11/19بازدیدوازنزدیک درجریان روند امورقرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 466 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.11.21 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم ازروند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم (ص) این شهرستان درمورخه93/11/15بازدیدوازنزدیک درجریان روند امورقرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 431 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.11.15 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم ازروند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم (ص) این شهرستان درمورخه93/11/7بازدیدوازنزدیک درجریان روند امورقرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 463 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.11.11 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم ازروند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم (ص) این شهرستان درمورخه93/10/27بازدیدوازنزدیک درجریان روند امورقرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 430 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.10.28 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی نمازجمعه زرند

حجت الاسلام علی ابراهیمی امام جمعه محترم شهرستان زرند با همراهی جناب مهندس معماراز روند ساخت وساز مصلی این شهرستان درمورخه93/09/23بازدید وازنزدیک درجریان روند امور قرارگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 457 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1393.09.23 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.