سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدید مسئولین فولاد زرند ایرانیان ازروند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

جناب آقای مهندس ریاضی مدیرعامل محترم مجتمع فولاد زرند ایرانیان مورخه97/08/10 در معیت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) شهرستان ضمن بازدید از ادامه مراحل ساخت مصلی از نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور ساخت وساز این مصلی قرار رگرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 410 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.08.12 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلم والمسلمین ابراهیمی مورخه97/08/6 با حضوردر مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرا گرقتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 390 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.08.05 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه97/02/20 با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه روند ساخت و ساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 428 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.02.20 بیشتر بخوانید

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم(ص)

بتن ریزی سقف اطراف گنبد مصلی پیامبر اعظم (ص) شهرستان زرند مورخه97/01/29

نظرات: 0 بازدید شده: 467 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.30 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه97/01/28 با حضور در محل ساخت مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از چگونگی ساخت جایگاه این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند .

نظرات: 0 بازدید شده: 445 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1397.01.29 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبر اعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه 96/12/08 با حضوردر مصلی نماز جمعه از مرحله رنگ امیزی درب و پنجره های این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 405 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.12.09 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبر اعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه96/11/30 با حضوردر محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مرحله جوشکاری وساخت درب وپنجره های این مصلی بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 430 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.12.03 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه 96/10/25 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک درجریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 474 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.26 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه96/10/19 با حضوردر مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 428 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.23 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در مورخه96/010/9 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مرحله ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 582 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.10.11 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.