سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه96/08/17 با حضور در مصلی بزرگ پیامبراعظم (ص) از مرحله دیوار چینی آشپزخانه این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 401 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.08.22 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

بازدید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم از ادامه روند ساخت وساز و پیشرفت مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) مورخه96/08/9

نظرات: 0 بازدید شده: 367 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.08.12 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه96/07/29 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت وساز این مصلی بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 387 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.08.01 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه 96/07/23 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از ادامه مراحل ساخت این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 403 مرتبه ارسال شده توسط: عررب در تاریخ: 1396.07.25 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه96/07/04 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) ضمن بازدید از روند ساخت وساز این مصلی در جریان چگونگی پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 391 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.07.07 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

بازدید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم از روند پیشرفت امور ساخت وساز مصلی بزرگ پیامبر اعظم(ص) زرندمورخه96/06/15

نظرات: 0 بازدید شده: 380 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.06.22 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه96/05/15 با حضور در محل مصلی پیامبر اعظم(ص) از مرحله اجرای فنداسیون آشپزخانه این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 419 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.05.18 بیشتر بخوانید

بازدید ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان از مصلی نمازجمعه زرند

حجت الاسلام والمسلمین قاسمی زاده ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان درمورخه96/05/11 با همراهی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند وحجت الاسلام زواری ریاست محترم اوقاف امور خیریه شهرستان با حضور در محل ساخت مصلی پیامبر اعظم(ص) از مراحل ساخت این مصلی بازدید واز نزدیک درجریان چگونگی روند پیشرفت امور قرار گرفتند وسپس از زمین دفتر امام جمعه نیز بازدید نمودند.

نظرات: 0 بازدید شده: 420 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.05.12 بیشتر بخوانید

راویزبندی گنبد مصلی پیامبر اعظم(ص) زرند

آغاز مرحله راویز بندی گنبد مصلی پیامبر اعظم(ص)زرند با تلاش کارگران زحمت کش مصلی مورخه96/05/2

نظرات: 0 بازدید شده: 575 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.05.04 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

جناب آقای قویدل دادستان محترم زرند مورخه 96/04/24 باهمراهی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم با حضور در مصلی پیامبر اعظم(ص) شهرستان از قسمتهای مختلف بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 424 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1396.04.27 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.