سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبر اعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در موزخه95/11/18 با حضوردر مصلی پیامبر اعظم(ص) از چگونگی روند ساخت وسازوپیشرفت امور این مصلی بازدید ودر جریان امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 428 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.11.19 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه95/11/5 با حضور درمصلی پیامبر اعظم(ص) از مرحله کانال برداری جهت ساخت آشپزخانه این مصلی بازدید واز نزدیک درجریان روند ساخت وسازگنبد این مصلی نیزقرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 489 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.11.05 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم زرند از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم در معیت جناب آقای صادقی مهندس ناظر مصلی پیامبراعظم(ص) مورخه95/10/24 با حضور در محل ساخت این مصلی از روند ساخت وساز گنبد مصلی وهمچنین پایه ریزی ساخت آشپزخانه بازدید نمودند.

نظرات: 0 بازدید شده: 450 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.10.25 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم(ص)

حضور حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مصلی پیامبر اعظم(ص) و بازدید از روند ساخت وساز این مصلی در مورخه95/10/01

نظرات: 0 بازدید شده: 428 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.10.01 بیشتر بخوانید

بازدید فرماندار، دادستان و شهردار زرند از مصلی پیامبراعظم(ص)

جناب آقای خنجری فرماندار شهرستان، جناب آقای قویدل دادستان شهرستان و مهندس محمدی شهردار زرند با همراهی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم مورخه95/08/18 با حضوردر مصلی پیامبراعظم(ص) از روند ساخت وساز وپیشرفت این مصلی بازدید نمودند

نظرات: 0 بازدید شده: 422 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.08.18 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/08/11 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی پیشرفت امور وکار کارگران قرار گرفتند.


نظرات: 0 بازدید شده: 424 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.08.11 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وسازمصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/08/9 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی پیشرفت امورقرار گرفتند.


نظرات: 0 بازدید شده: 396 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.08.08 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم در مورخه95/06/21 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) از ادامه مرحله نصب کاشیکاری این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 440 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.06.20 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم در مورخه95/06/4 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) ازمرحله آماده سازی ونصب کاشیکاری این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 404 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.06.05 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/06/2 با حضوردر محل مصلی پیامبر اعظم(ص)از روند ساخت وسازاین مصلی بازدید وازنزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 385 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.06.02 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.