سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرنددر مورخه95/05/23 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) ازنحوه ساخت درب وپنجره هایاین مصلی بازدید وازنزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 419 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.05.24 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/05/6 جهت هماهنگی برای آوردن جرثقیل به مصلی جهت نصب و بالابردن گنبد در محل مصلی پیامبراعظم(ص) حضور یافتند واز نزدیک به پیگیری امور پرداختند.

نظرات: 0 بازدید شده: 422 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.05.06 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حضور حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در محل مصلی پیامبراعظم(ص) زرند و بازدید از مرحله حفر کانال جهت آبرسانی به این مصلی در مورخه95/04/6

نظرات: 0 بازدید شده: 438 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.04.05 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حضور حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در محل مصلی پیامبراعظم(ص) وبازدید از آماده سازی محوطه این مصلی جهت برگزاری نماز جمعه هفته آخر ماه مبارک رمضان و روزقدس در مورخه95/04/6

نظرات: 0 بازدید شده: 389 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.04.05 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حضورحجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام معه محترم در مصلی پیامبر اعظم (ص) زرند وبازدید از مرحله نصب پنجره های این مصلی در مورخه95/04/6

نظرات: 0 بازدید شده: 416 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.04.05 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/03/30 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) از مرحله بالا بردن گنبد این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور این مصلی قرار گرفتند .

نظرات: 0 بازدید شده: 389 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.03.31 بیشتر بخوانید

مراحل آماده نمودن گنبد مصلی پیامبراعظم(ص) زرند جهت بالابردن ونصب

آماده نمودن گنبد مصلی بزرگ پیامبراعظم(ص) شهرستان زرند جهت بالابردن ونصب این گنبد در مورخه95/03/19

نظرات: 0 بازدید شده: 428 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.03.18 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/03/18 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) از مراحل اتمام سرویسهای بهداشتی وهمچنین ساخت درب وپنجره های این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور این مصلی قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 433 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.03.18 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/02/31 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) زرند از مرحله تکمیل شدن سرویس های بهداشتی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور ساخت وساز قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 411 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.03.02 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/02/22 با حضوردر مصلی پیامبراعظم(ص) از مرحله تکمیل سرویس های بهداشتی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند

نظرات: 0 بازدید شده: 431 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.22 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.