سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/02/20 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص)از چگونگی ساخت سرویس های بهداشتی بازدید واز نزدیک در جریان روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 381 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.20 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/02/12 با حضور در مصلی پیامیراعظم(ص) از شروع ساخت سرویس های بهداشتی بازدید واز نزدیک در چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 388 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.17 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم در معیت حجت الاسلام والمسلمین میرافضلی در مورخه95/02/9 با حضور در محل مصلی پیامبراعظم(ص) از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 507 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.10 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مورخه95/02/6 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) زرند از مرحله نقشه ریزی سرویس های بهداشتی وهمچنین شروع آجرنمای داخل مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 400 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.02.06 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم در مورخه 95/01/26 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) از مرحله سنگ کاری این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 408 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1395.01.27 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)زرند

حضور حجت الاسلام الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مصلی پیامبراعظم(ص) وبازدید از چگونگی روند امور و ساخت وساز این مصلی مورخه94/12/08
نظرات: 0 بازدید شده: 423 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.12.10 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در مورخه94/12/02 با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص)از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی انجام امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 470 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.12.03 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)زرند

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند مورخه94/11/27 در معیت جناب آقای مهندس هاشمی وهیئت همراه با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) این شهرستان بازدید واز نزدیک در جریان روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 416 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.12.01 بیشتر بخوانید

بازدیدامام جمعه محترم از روند ساخت وساز مصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم درمورخه94/11/07با حضور در مصلی پیامبراعظم(ص) از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 436 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.11.10 بیشتر بخوانید

بازدید امام جمعه محترم از روند ساخت سازمصلی پیامبراعظم(ص)

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم زرند در مروخه94/10/30با حضور در مصلی پیامبراعظم (ص)این شهرستان از روند ساخت وساز این مصلی بازدید واز نزدیک در جریان چگونگی روند امور قرار گرفتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 464 مرتبه ارسال شده توسط: عرب در تاریخ: 1394.11.04 بیشتر بخوانید
مجموع 120 پست فعال - 12 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.