سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

آفاق فکري برون حوزه اي شهيد مطهري

آفاق فکري برون حوزه اي شهيد مطهري

مقدمه‏
تفسير آفتاب‏
مكتب تفكيك‏
حوزه‏
1. ابعاد فكرى‏
2. مديريّت روحى و فكرى جامعه‏
3. حضور در زمان‏
4. شناخت مرزهاى فكرى‏
5. حقانيّت استوار مكتب‏
6. شناخت تحولات‏
7. سخنى از شيخ طوسى مرزبان بزرگ‏
8. برنامه ريزى نه كلى گويى‏
9. مسائل و تكليفها
1.مسأله كودكان‏
2. مسأله جوانان‏
3. مسأله نظام دانشگاهى‏
4. مسأله مطبوعات و نشريات‏
5. مسأله صدا و سيما
6. مسأله اخلاق عمومى‏
7. حفظ آرامش و سكينه روحى در اجتماع‏
8. ملاحظه حال و حوصله مردم در عبادت و دعا
9. ملاحظات لازم در تبليغات دينى‏
10. ارتباط نوشتارى با جامعه‏
11. هنر و مسائل هنرى‏
12. حضور تبليغى در خارج كشور
13. حضور فرهنگى در سطح جهان‏
14. شناخت كشورهاى اسلامى و مسلمين جهان‏
15. حضور تعليمى تبليغى امدادى و ارشادى در كشورهاى اسلامى و در ميان مسلمين جهان‏
يادآورى‏
10. فلسفه سياسى و روش حاكميّت در اسلام‏
11. سياست اقتصادى اسلام در تأمين عدالت اجتماعى‏
12. اسوه اى براى طلاّب جوان‏
1. جامعيّت‏
2. حضور در صحنه هاى سياسى و اجتماعى‏
3. آثار گستردگى ابداع‏
4. نثر استوار و روان‏
5. روح لطيف و شعرشناسى‏
6. نمونه اى از تعهّد
7. قرآن كريم‏
8. سيره نبوى (زندگانى پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم
9. آشنايى با (نهج البلاغه)
10. عبادت و تهجّد (شب زنده دارى و سحرخيزى)
11. شناخت تحليلى تاريخ اسلام‏
12. اطّلاع از احوال عالمان‏
13. خوى علمى‏
14. حريّت فكرى و شهامت اصلاحى‏
15. شناخت اقتصاد زمان و توجّه به امر حياتى عدالت اجتماعى.
13. اِشراف در مرزبانى‏
14. يادى از مرزبانان‏

نظرات: 0 بازدید شده: 1204 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.05 بیشتر بخوانید

آشنايي با علوم اسلامي

آشنايي با علوم اسلامي

درس اول: مقصود از علوم اسلامى چيست؟
درس دوم: علم منطق
درس سوم:
درس چهارم: تصور و تصديق
درس پنجم: كلى و جزئى
درس ششم: حدود و تعريفات
درس هفتم: بخش تصديقات - قضايا
درس هشتم: تقسيمات قضايا
درس نهم: احكام قضايا
درس دهم: تناقض - عكس
درس يازدهم: قياس
درس دوازدهم: اقسام قياس
درس سيزدهم: ارزش قياس(3) (1)
درس چهاردهم: ارزش قياس(2)
درس پانزدهم: ارزش قياس(3)
درس شانزدهم: صناعات خمس
درس اول: فلسفه چيست؟
درس دوم: فلسفه چيست؟(2)
درس سوم: فلسفه اشراق و فلسفه مشاء
درس چهارم: روشهاى فكرى اسلامى
درس پنجم: حكمت متعاليه
درس ششم: مسائل فلسفه
درس هفتم: عينى و ذهنى
درس هشتم: حادث و قديم
درس نهم: علت و معلول
درس دهم: وجوب و امكان و امتناع

در اين درس لازم است كه بعنوان مقدمه درباره كلمه «علوم اسلامى » اندكى بحث كنيم و تعريف روشنى از آن بدهيم تا معلوم گردد مقصود از علوم اسلامى چه علومى است و كلياتى كه در اين درسها مى خواهيم بياموزيم درباره چيست؟

علوم اسلامى را كه اكنون موضوع بحث است چند گونه مى توان تعريف كرد و بنا به هر تعريف، موضوع فرق مى كند.

1- علومى كه موضوع و مسائل آن علوم اصول يا فروع اسلام است و يا چيزهائى است كه اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات مى شود، يعنى قرآن و سنت، مانند علم قرائت، علم تفسير، علم حديث، علم كلام نقلى (1) ، علم فقه، علم اخلاق نقلى # (2) .

2- علوم مذكور در فوق به علاوه علومى كه مقدمه آن علوم است، علوم مقدمه مانند: ادبيات عرب از صرف و نحو و لغت و معانى و بيان و بديع و غيره و ماننده كلام عقلى، و اخلاق عقلى، و حكمت الهى، و منطق، و اصول فقه، و رجال و درايه.


نظرات: 0 بازدید شده: 1305 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.05 بیشتر بخوانید

آشنايي با انديشه هاي شهيد مطهري

آشنايي با انديشه هاي شهيد مطهري

آشـنـايـى بـا انديشه هاى شهيد مطهرى
1 . عـدالت مطلق
2. عدالت اجتماعى
رباى قرضى
شرح سخن استاد
1. بـيان تنبيه ها و كيفرهاى شديد براى رباخوار
نـتـيـجه
2. بـستن راههايى كه به رباخوارى مى انجامد
الـف. ربـا سود سرمايه است و حلال نيست
ب. ربـا قرض است و قرض نمى تواند سود داشته باشد
ج. مـاهيت پول نمى تواند سود زا باشد
نـتـيـجـه گيرى

فـكـر مى كردم كه نوآوريهاى استاد مطهرى در فلسفه كلام و تفسير خـلاصـه مى شود و در مقوله هاى فقهى نكته و جستار تازه اى ندارد و وقـتـى پـيـشـنـهاد مقاله اى در مقوله هاى فقهى و مطرح ساختن ديـدگـاهـهـاى نـو شـهـيـد مطهرى از سوى مجله فقه مطرح شد با نـاامـيـدى مـسـالـه را دنـبال كردم; زيرا هر چه از استاد سراغ داشـتـم در فـلـسفه كلام عرفان و به طور كلى زواياى مربوط به اصـول ديـن بـود و فـكـر نـمى كردم در فقه نيز نوآوريهاى زيادى داشته باشد.

ولـى دسـت تقدير ما را به كتابهاى فقهى مقاله ها و دست نوشته هـاى فـقـهـى ايـشـان نـيـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نـوآوريهاى درخور درنگ دارد. پاره اى از مسأل را كه اين جانب بـه شـرح در مقاله اى آورده ام .

ايشان مختصر و مفيد همان مطلب را در سى سال پيش از اين بيان كرده است. در مثل يكى از اصولى كـه در مقاله ربا تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعى در ثابت كـردن و پـايه و اساس قرار دادن آن شد1 مساله قانون عدالت بود كـه وقـتـى بـا كتاب (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) نوشته اسـتاد آشنا شدم2 ديدم آن جستارها آسان و روان از قلم ايشان تـراويـده است و گوى پيشتازى و پيشاهنگى را در اين عرصه به خود ويژه كرده است. ايشان مى نويسد:


نظرات: 0 بازدید شده: 1248 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.05 بیشتر بخوانید
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.