سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

جلسه دیدار سرگروه های شجره طیبه صالحین بافت و ارزوئیه با امام جمعه بافت


هفته نامه نذیر:جلسه دیدار سرگروه های شجره طیبه صالحین بافت و ارزوئیه با امام جمعه بافت حاج آقا ابراهیمی مورخ 91/4/11


http://yascms.ir/uploads/tmpfiles/18.JPG

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدیر
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=2746