سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

ماهواره ها بی وفایی زوجین را به یکدیگر ترویج می کنند


هفته نامه نذیر:امام جمعه بافت حاج آقا ابراهیمی:ماهواره ها بی وفایی زوجین را به یکدیگر ترویج می کنند مورخ 91/4/31


http://yascms.ir/uploads/tmpfiles/21.JPG

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدیر
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=2747