سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

حجت الاسلام علي ابراهيمي در هفته نامه استاني حكمت گفت:توجه و توكل بر خدا همه كار را آسان مي نمايد!


حجت الاسلام علي ابراهيمي در هفته نامه استاني حكمت گفت:توجه و توكل بر خدا همه كار را آسان مي نمايد!مورخ 91/10/2http://yascms.ir/uploads/tmpfiles/53.JPG

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدير
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=3380