سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند

حجت الاسلام علي ابراهيمي امام جمعه محترم شهرستان بافت در هفته نامه استاني نذير گفت:دهه فجر متعلق به آحاد مردم است!


حجت الاسلام علي ابراهيمي امام جمعه محترم شهرستان بافت در هفته نامه استاني نذير گفت:دهه فجر متعلق به آحاد مردم است!


http://yascms.ir/uploads/tmpfiles/69.JPG

انتشار در سایت: سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند
نویسنده: مدير
لینک مستقیم: http://yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=3492