سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

خمس و احكام آن

ارسال شده توسط: مديربازدید شده: 611 مرتبه
دسته: واجبات و مستحبات(خمس،زكات،صدقه و ...)تاریخ: 1393.02.30
 
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمين علي ابراهيمي امام جمعه محترم بافت در مسجد صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف )در شب پنجم ماه محرم 92/8/17
خمس و احكام آن
http://yascms.ir/istgah/ebrahimi3.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

اگرما با پول خمس نداده برويم يك وسيله خريداري كنيم وسال خمسي نداشته باشيم و اهميت هم به مسائل خمسي ندهيم و برويم از مغازه وسيله بخريم فتواي مراجع اين است كه اين معامله اشكال دارديك پنجم اين پول متعلق به شريك ملك مي باشد و تا شريك ملك اجازه ندهداين معامله صحيح نيست مثل اين است كه شما دو نفري با هم شريك هستيد و با هم كار مي كنيد در مغازه مشترك دخل شما شراكتي است يكي از شركاء پول را بردارد برود جنسي بخرد و به شريك خود هم نگويد به نظر شما آيا اشكال ندارد؟يكي از شركاء بدون رضايت شريكش ملكي را بخرد تكليف اين معامله چه مي شود تا شريكش اجازه ندهد اين معامله درست نيست و معامله باطل است وقتي هم با پول خمس نداده معامله مي كنيم همين حالت است چون شريك پول ما امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است شريك پول ما سادات ذريه حضرت زهرا (سلام الله عليها) هستند يك پنجم ملك ما نيست ما اگر معامله كنيم اين معامله اشكال دارد مگر اينكه مرجع تقليد اين معامله را اجازه دهد اگر اجازه دهد اين معامله درست مي شود كسي كه خمس نداده است آيا مي تواند زنگ بزند كه مرجع تقليد اجازه مي دهيد من نان بخرم و.... و امكان دارد ما هرروز به مرجع تقليد زنگ بزنيم كسب اجازه كنيم تا معامله مارا صحيح كند قطعا اين معامله اشكال دارد و حرام مي شودو چون ما يك پنجم آن را به امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) بدهكار هستيم و هم به صاحب مغازه بدهكار هستيم اگر بدانيد طرف با پول خمس نداده جنس از شما مي خرد شما هم يك پنجم آن رامالك نمي شويدو معامله اشكال دارد.
پاك كردن اموال با پرداخت خمس
بنابراين چه خوب است از اول زندگي مال خود را پاك بكنيم سال خمسي براي خودمان قرار دهيم همانطور كه نماز براي ما واجب است خمس هم براي ما واجب است و خمس را هر كس داده است فقير نشده است بعضي ها مي گويند ما ماليات مي دهيم به فقرا كمك مي كنيم سيدها درب منزل مي آيند و ما به آنها پول مي دهيم مانند روستاهايي كه پسته كاري دارند ساداتي از استان كهكيلويه و بوير احمد حدود صد الي دويست نفر براي گرفتن پسته مي آيند و مي گويند خمس جد مارا بدهيد يا فقيري درب خانه مي آيد شما به او كمك مي كنيد يا دختري مي خواهد ازدواج كند جهاز برايش تهيه مي كنيد يا اينكه دولت از شما ماليات بر مي دارد اين ماليات اين انفاق اين كمك به سادات آيا جاي پرداخت خمس كه واجب است را مي گيرد يا خير ؟نمي گيرد مانند اين است كه انسان نماز ظهر را نخواند و برود صد ركعت نماز مستحبي بخواند نماز مستحب خوب است اما جاي واجب را نمي گيرد هر چيزي جاي خودش را دارد اگر ما يك ميليارد هم به فقرا كمك كنيم جاي پرداخت خمس را نخواهد گرفت اگر مدرسه يا مسجد بسازيم كار خير انجام دهيم هركاري را كه انجام دهيم جاي پرداخت واجب را نمي گيرد آيا خانم ها هم بايد خمس دهند ؟ بله خانمي اگر ملكي داشته باشد ارثي به او رسيده باشد يا كارمند باشد يا مغازه اي از خودش داشته باشد اوهم بايد خمس دهد زن و مرد بايد خمس دهند كارگر روز اولي كه سركار مي رود اول سال خمسي او تا يكسال مي باشد كارمند اولين حقوقي كه مي گيرد شروع سال خمسي اواست تاجر اولين روزي كه تجارت مي كند كشاورز از روزي كه محصولش را برداشت مي كند مثلا صد من گندم برداشت كرده است تا سال آينده اگر گندم او ماند يك پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد اگر خرج شد كه خمس ندارد خمس دو قسمت دارد يك قسمت آن سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است يك قسمت آن سهم سادات است
فلسفه پرداخت خمس چيست؟
خداي تبارك و تعالي مارا كه آفريده رزق و روزي را هم خودش به ما مي دهد گفته در هر مالي چهار سهم است يك سهم مال خودم است (خدا) يك سهم از پيغمبر (صلي الله عليه و آله وسلم ) است يك سهم هم از حضرت علي (عليه السلام ) است خداوند سهم خودرا به پيغمبر(صلي الله عليه و آله وسلم ) بخشيده است پيغمبر (صلي الله عليه و آله وسلم ) هم سهم خودرا به حضرت علي (عليه السلام ) بخشيده است اين سه سهم بخشيده شده است تا به امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) رسيده است پس در هر مالي يك قسمت آن سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است كه هم سهم خداوند و هم سهم پيغمبر (صلي الله عليه و آله وسلم ) و هم سهم حضرت علي (عليه السلام ) است يك سهم هم از آن ذريه حضرت فاطمه (سلام الله عليها) است چرا از ذريه حضرت فاطمه (سلام الله عليها )است چون سادات صدقه دادن حرام است فقراي عادي كه كمك مي خواهند مردم هم وظيفه دارند به آنها كمك كنند و به آنها صدقه مي دهيم ولي ذريه حضرت زهرا (سلام الله عليها) چون احترام دارند صدقه به آنها نمي توان داد به فقرا زكات تعلق مي گيرد ولي به سادات زكات داده نمي شود مگر سيد به سيد بخواهد زكات دهد پس انسانهايي كه ذريه حضرت فاطمه (سلام الله عليها ) هستند چگونه زندگي خودرا تامين كنند اداره زندگي سادات فقير به وسيله پرداخت خمسي است كه مي دهيم پس در هر مالي سه سهم براي خداو پيغمبر (صلي الله عليه و آله وسلم ) حضرت علي (عليه السلام ) است سهم امام معصوم را سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي گوينداين افتخار يك انسان است كه سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) خودرا پرداخت كند حضرت مي فرمايندما بر شما منت مي گذاريم كه مالتان را قبول مي كنيم نه اينكه شما بر ما منت مي گذاريد «لاتمن علي اسلامكم » پيغمبر (صلي الله عليه و آله وسلم ) مي فرمايند شما خمس مي دهيد بر من منت نگذاريد من برشما منت مي گذارم كه شما مالتان را پاك مي كنم و خمس را قبول مي كنم چون خمس رابايد قربة الي الله دهيد خمسي كه مي خواهيم بدهيم مي گوييم سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) وسهم سادات را ادا مي كنم قربة الي الله بايد قصد قربت كنيد چون داريد عبادت خداوند را انجام مي دهيد بنابراين سهم سادات در هر مالي قرار دارد چرا حضرت زينب (سلام الله عليها) هنگامي كه به شهر كوفه رسيدند مردم وقتي ديدند بچه هاي امام حسين (عليه السلام) گرسنه هستند لباس ندارند و برهنه هستند آمدند خرما تقسيم كردندولي حضرت زينب (سلام الله عليها ) مي گرفت و مي فرمود صدقه برما حرام است هديه را قبول مي كنند ولي صدقه را قبول نمي كنند در هر مالي يك پنجم آن سهم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و سهم سادات است در درزمان ما كه امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) غيبت هستند بايد چگونه پرداخت كنيم امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) مي فرمايند وكلاي من ، جانشينان من مراجع تقليد هستند شما سهم امام را بايد به مراجع تقليد بدهيد
راه حفظ كردن دين خدا
مراجع تقليد دين را حفظ مي كنند همانطوركه امام معصوم با اين سهم دين خدا را حفظ مي كند مراجع تقليد شما هم دين شما را حفظ مي كند بالاخره كسي بايد باشد از دين نگهداري كند و مسائل ديني و شرعي را به ما بگويد دشمن اگر شبهه اي در جامعه ايجاد مي كند شبهه خيلي خطرناك است ممكن است انسانها را بي دين كند و بي نماز كند كسي بايدباشد كه در مقابل آنها ايستادگي كند كه دين خدا را حفظ كند اين وظيفه مراجع تقليد است كه دين خدا را حفظ كنند مراجع تقليد چگونه بايد دين را حفظ كنند او پول مي خواهد دين خدا را حفظ كند خرج دارد چگونه دين خدا بايد حفظ شود با همين خمسي كه من و شما پرداخت مي كنيم به دست مراجع تقليد شما مي رسد و او دين را زنده نگه مي دارد وبخشي از آن هم به سادات تعلق دارد شما خمس خودرا دردفتر امام جمعه حساب مي كنيد بخشي از آن پول در شهر شما هزينه مي شودبه سادات فقير داده مي شود و خمس رادر شهر خودتان بايد پرداخت كنيد تا به سادات شهر خودتان تعلق گيرد و بخشي از خمس به حوزه علميه تعلق مي گيرد ما الان در شهر بافت هفتاد طلبه داريم اين هفتاد طلبه خرج دارندوخرج آنها را دولت نمي دهدخصوصيت روحانيت شيعه اين بوده است كه از اول مستقل بوده است با همين خمس و وجوهات مردم اززمان امام معصوم حوزه هاي علميه اداره مي شده است تا به امروز ، بخشي از اين پول صرف تربيت طلبه هايي كه در اين شهرستان هستند مي شود بخش عمده آن به مرجع تقليد مي رسد شما صدهزار تومان به دفتر امام جمعه مي دهيد رسيد صد هزار تومان را مي گيريد و براساس مرجع تقليدي كه داريد به دفتر آنها ارسال مي شودهر امام جمعه اي نماينده مراجع است يعني كتبا نوشته اند خمس را هر كسي نمي تواند بگيرد مگر مرجع تقليدو از آن اختياري كه امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به آن داده است ووكيل صاحب الامر است بايداز آن اجازه داشته باشد به هركسي نمي توانيم خمس خود رابدهيم اگر چنين كاري كنيم اين واجب ادا نشده است بايد رسيد معتبر از مرجع تقليد شما بيايد كه اين پول كجا هزينه شده است سهم سادات هم بايد به سادات فقير داده شود من اين موضوع خمس را در يك جلسه اي بيان مي نمايم كه خمس كجا مي رودودر چه راهي مصرف مي شود چون شبهات زيادي اهل سنت بر مادارند آنها مي گويند خمس واجب نيست در صورتي كه دستور خداست آنها زكات را واجب مي دانندولي زكات رابر منفعت كسب حساب مي كنند منفعت كسب خمس دارد و زكات متعلقات ديگري دارد انسان نبايددر واجبات كوتاهي كند بايدحق امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) را پرداخت كند تا بحال هم نشده است افرادي كه اهل خمس و وجوهات باشند زندگي بر آنها سخت شده باشد و كساني واجب ديني خود را ادا كرده باشند و فقير شده باشند ممكن است به راه حرام و رشوه از راه ربا فقير شده باشد ولي كسي از راه واجبات فقير شده باشدهيچ كس چنين مطلبي را ياد ندارد هيچ تاجري تابحال نگفته است كه من خمس و زكات خودرا دادم و فقير شدم چنين چيزي محال است چون خداي تبارك و تعالي مي فرمايد مالت را پاك كن ووعده غنا داده است يكي از معروفها پرداخت خمس است و يكي از منكرات اين است كه انسان مال خود خراب كند.
روضه ................

« والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته»


چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.