سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

لیست کاربران

قواعد امتیاز دهی

خانه قواعد امتیاز دهی گروه ها
نوعتوضیحاتامتیازات
انتشار فایل های پخش کنندهتوضیحات با کاربر4
انتشار اخبارتوضیحات با کاربر3
انتشار جوکتوضیحات با کاربر3
انتشار فایلتوضیحات با کاربر3
سوال پرسیدن در بخش سوالات متداولتوضیحات با کاربر3
نظر دادن در مورد فایل های پخش کنندهتوضیحات با کاربر2
گزارش اخبارتوضیحات با کاربر2
نظر دادن در مورد فایل هاتوضیحات با کاربر2
نظر دادن در مورد نظر سنجی هاتوضیحات با کاربر2
امتیاز دادن به فایل های پخش کنندهتوضیحات با کاربر1
امتیاز دادن به اخبارتوضیحات با کاربر1
امتیاز دادن به جوک هاتوضیحات با کاربر1
امتیاز دادن به فایل هاتوضیحات با کاربر1
ارزیابی کاربرتوضیحات با کاربر1
شرکت در نظر سنجی هاتوضیحات با کاربر5
معرفی سایت به دوستان خودتوضیحات با کاربر5
ارتباط با ماتوضیحات با کاربر2
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.